KHUYẾN MÃI

KHUYẾN MÃI

Giảm 30% tại Emart trong tháng 12/2023

Giảm 30% tại Emart trong tháng 12/2023

Ngày đăng: 20/12/2021 09:18 AM

Áp dụng tất cả các loại 180ml của Almond Breeze

Giảm 25% trong tháng 12/2023 và tháng 01/2024

Giảm 25% trong tháng 12/2023 và tháng 01/2024

Ngày đăng: 06/10/2021 02:31 PM

Giảm 25% tất cả sản phẩm Almond Breeze 946ml trong tháng 12/2023 và tháng 01/2024

GIẢM GIÁ 20% sữa hạt Almond Breeze trong tháng 12/2023

GIẢM GIÁ 20% sữa hạt Almond Breeze trong tháng 12/2023

Ngày đăng: 20/12/2021 09:22 AM

GIẢM GIÁ 20% loại 180ml của Sữa hạt hạnh nhân Almond Breeze trong tháng 12/2023 tại hệ thống Coop Xtra

GIẢM GIÁ 20% sữa hạt Almond Breeze trong tháng 12/2023

GIẢM GIÁ 20% sữa hạt Almond Breeze trong tháng 12/2023

Ngày đăng: 24/02/2021 10:12 PM

GIẢM GIÁ 20% tất cả sản phẩm sữa hạt Almond Breeze trong tháng 12/2023

Giảm 20% trong tháng 12/2023

Giảm 20% trong tháng 12/2023

Ngày đăng: 01/11/2022 11:14 AM

Áp dụng các sản phẩm Almond Breeze 180ml và 946ml

CÔNG TY HERITAGE VIETNAM

Địa chỉ: 149/33B1 Bành Văn Trân, Phường 7, Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: +84 28 6686 4086

Email: info@heritagevn.com.vn

Website: www.heritagevn.com.vn

Gọi điện
SMS
Bản đồ